EMPATIA


1

EMPATIA

Kierowanie się empatią jest podstawą przy dokonywaniu zmian. Dzięki empatii emocjonalnej i poznawczej jest się lepiej wyczulonym na środowisko, w którym znajduje się dana osoba. Przez cały czas myśli się zarówno o sobie, jak i o innych oraz o wzajemnym oddziaływaniu na siebie. Osoby empatyczne obserwują swoje miejsce w świecie i próbują zrozumieć uczucia, podejście i sposób życia ludzi, których widzą dookoła siebie i tych, których być może kiedyś spotkają.

Pomysły szkół z mocą zmieniania świata na rozwijanie empatii na każdej lekcji w każdej szkole:

Poniżej prezentujemy ćwiczenia, scenariusze oraz filmy, służące rozwijaniu empatii:

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz