KRYTERIA


KRYTERIA

Nie ma dwóch Szkół z mocą (Changemaker Schools), które wyglądają tak samo, ale wszystkie je łączy pewien zestaw takich samych cech. Nie proponujemy szkołom programu do wdrożenia, ale zauważamy i wspieramy pracę, którą szkoły już wykonują.

W każdym roku trwania programu wybieramy niewielką liczbę Szkół z mocą (Changemaker Schools), które odzwierciedlają zróżnicowany charakter polskich szkół i spełniają następujące kryteria:

  • WIZJA

Szkoła ma wizję i wdraża ją w praktyce, wspierając uczniów i uczennice w kształtowaniu umiejętności niezbędnych do zmieniania świata, czyli wyposaża dzieci w takie umiejętności jak empatia, kreatywność, przywództwo, uważność, praca w grupie i gotowość do wprowadzania zmian. Szkoła może mieć już duże osiągnięcia na tym polu, albo być na początku drogi. Ważne, by wszyscy w szkole wierzyli i byli zaangażowani w wizję i by pierwsze kroki w jej realizowaniu zostały już poczynione.

  • AKTYWNE UCZENIE SIĘ

Uczniowie i uczennice są aktywnymi uczestnikami, którzy uczą się w sprzyjającym im środowisku. Uczenie przez doświadczenie jest częścią każdego szkolnego dnia.

  • INNOWACYJNOŚĆ

Szkoła prezentuje zdolność i chęć rozwijania i testowania nowych idei, zachęcając uczniów
i pracowników do innowacji w szkole i poza jej murami.

  • ODDZIAŁYWANIE

Szkoła z mocą – niezależnie od wielkości czy lokalizacji – ma zdolność i możliwość inspirowania innych szkół.

 

O kryteriach i całym programie można przeczytać także w Informatorze.