PRACA W GRUPIE


pracawgrupie

PRACA W GRUPIE

Dokonywanie zmian często oznacza udział wielu osób w osiągnięciu wspólnego celu. Jest to możliwe dzięki budowaniu relacji opartej na zaufaniu, proszeniu o pomoc, kiedy jest potrzebna i ofiarowaniu pomocy potrzebującym. Twórcy zmian na lepsze potrafią znaleźć wspólny język z innymi i często pracują w grupie nad rozwiązaniem problemu i ulepszeniem życia.

Pomysły szkół z mocą zmieniania świata na rozwijanie umiejętności pracy w grupie na każdej lekcji w każdej szkole:
 

 
Polecane materiały:

http://marshmallowchallenge.com/Welcome.html (materiał w języku angielskim)

Zapisz

Zapisz

Zapisz