PROCEDURA WYBORU


Proces wyboru Szkół z mocą składa się z pięciu etapów. Decyzja dotycząca zaakceptowania danej szkoły i przejścia dalej jest podejmowana po każdym z etapów.

 

1.NOMINACJA I ROZPOZNANIE

Szkoła może być nominowana przez członków i członkinie Ashoki, przedstawicieli organizacji nauczycielskich i pozarządowych, a także przez inne osoby związane z edukacją, które rozumieją program Szkoły z mocą. Szkoła może także zgłosić się samodzielnie. Pierwsza lista szkół jest sporządzana przez zespół Ashoki oraz nominatorów na podstawie zebranych opinii i informacji.

 

2. WIZYTY W SZKOŁACH

Ashoka kontaktuje się z wybranymi szkołami, przedstawia im program i mówi o nominacji na Szkołę z mocą. Jeśli szkoła zdecyduje się zaangażować w program, obie strony uzgadniają dalsze rozmowy i wizyty w szkole.

 

3. AUTO-EWALUACJA

Szkoły wypełniają arkusz auto-ewaluacji dotyczący ich codziennej pracy. Na tej podstawie zostaje sporządzona krótka lista szkół przechodzących do kolejnego etapu.

 

4. PANEL

Przedstawiciele i przedstawicielki potencjalnej Szkoły z mocą są zaproszeni do rozmowy z Jury, by ostatecznie stwierdzić czy i w jaki sposób dana szkoła spełnia zakładane kryteria.

 

5. WYBÓR

Identyfikacja ostatecznej listy Szkół z mocą.