RADOŚĆ ZMIANY


Fundacja Ashoka we współpracy z BMW rozpoczyna program „Radość zmiany”, którego celem jest edukacja młodych osób,  jak istotne jest innowacyjne myślenie oraz jak można realizować inicjatywy zmieniające otaczającą rzeczywistość na lepsze. Program wyposaży uczniów w umiejętności trafnego diagnozowania problemów społecznych oraz projektowania i wdrażania innowacyjnych sposobów ich rozwiązania. Jesienią 2016 w sześciu   szkołach w całej Polsce odbędą się spotkania doświadczonych innowatorów społecznych z uczniami oraz warsztaty. Efektem będą prototypy innowacji społecznych autorstwa uczniów.

 

IMG_0963 (2)

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz