SZKOŁY Z MOCĄ


Zespół Szkół w Radowie Małym

Rodzaj szkoły: Publiczna | Przedszkole | Szkoła Podstawowa | Gimnazjum

Liczba uczniów: 450

Wiek uczniów: 4-15

Zespół szkół z mocą zmieniania świata w Radowie Małym to przestrzeń, w której uczniowie mogą pracować indywidualnie, w grupach różnorodnych wiekowo i z mentorem by rozwijać kompetencje kluczowe. Dzieci uczą się w działaniu, wyciszają się i rozwijają kreatywność filcując, lepiąc z gliny, czerpiąc papier, robiąc witraże, a matematyki uczą się gotując. Kompetencje kluczowe pomagają we współpracy w grupie, twórczym myśleniu, ukierunkowaniu młodych ludzi, że muszą działać.

Szkoła także na bieżąco informuje o swoich działaniach na stronie: http://zsp-radowo-male.szkolnastrona.pl/

radowo małe


Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach

Rodzaj szkoły: Publiczna | Przedszkole | Szkoła Podstawowa |

Liczba uczniów: 120

Wiek uczniów: 4-15

W szkole z mocą zmieniania świata w Konarach uczniowie rozpoznają swoje potencjały i uczą się od siebie nawzajem korzystając z różnorodności. Dzieci każdą lekcję polskiego zaczynają od cichego czytania na dywanie, a zajęcia prowadzone są w oparciu o indywidualizację procesu nauczania w dopasowaniu do dominujących typów inteligencji. Jest to wielointeligentna szkoła dla dziecka, w której dziecko jest najważniejszą osobą.

Szkoła także na bieżąco informuje o swoich działaniach na stronie: http://www.spkonary.pl/

Desktop8


Gimnazjum nr 1 w Gdyni

Rodzaj szkoły: Publiczna | Gimnazjum

Liczba uczniów: 580

Wiek uczniów: 13-15

W gdyńskim gimnazjum z mocą zmieniania świata uczniowie, nauczyciele i rodzice każdego dnia ze sobą rozmawiają i uzgadniają jakie zmiany w szkole i w środowisku wprowadzać. Gimnazjum nr 1 to coś więcej niż wiedza, stopnie, kompetencje i wynik egzaminu. To miejsce zmiany społecznej.

Szkoła także na bieżąco informuje o swoich działaniach na stronie: http://gim1gdynia.com/

Desktop6


Montessori Mountain School w Przyłękowie

Rodzaj szkoły: Prywatna | Darmowa na prawach publicznej| Przedszkole | Szkoła Podstawowa | Gimnazjum

Liczba uczniów: 96

Wiek uczniów: 4-15

W szkole z mocą zmienienia świata w Przyłękowie dzieci podczas lekcji z emocji używają dramy, a o błahostkach i trudnych sprawach rozmawiają w kręgu. Każde dziecko bierze odpowiedzialność za swój proces edukacyjny decydując czym chce się zajmować w pracowni pracy własnej, a przyrody dzieci uczą się w leśnej klasie. W Przyłękowie jest miejsce w którym dzieci, nauczyciele i rodzice odkrywają drogę, zdobywają odwagę i umiejętności, by iść we współczesnym świecie z szacunkiem wobec dokonań przodków.

Szkoła także na bieżąco informuje o swoich działaniach na stronie: http://szkolamontessori.com.pl/szkoly-podstawowe/przylekow/

Ostatnio zaktualizowane3


Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku

Rodzaj szkoły: Publiczna | Szkoła Podstawowa

Liczba uczniów: 750

Wiek uczniów: 6-12

W szkole podstawowej z mocą zmienia świata w Ełku ekologię i zaangażowanie społeczne dostrzec można z daleka, bo szkoła nosi imię prof. Szafera i zadbała, by mieściła się przy ulicy Szafera. Szkoła wprowadza wiele innowacji edukacyjnych Szkoła zapewnia warunki do takiego kształcenia umiejętności i postaw uczniów, by potrafili je wykorzystać w dalszym etapie nauki i byli wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka i środowiska.

Szkoła także na bieżąco informuje o swoich działaniach na stronie: http://www.sp4.elk.edu.pl/

 

Desktop7


Zespół Szkół No Bell

Rodzaj szkoły: Prywatna | Przedszkole | Szkoła Podstawowa | Gimnazjum

Liczba uczniów: 250

Wiek uczniów: 4-15

W szkole No Bell z mocą zmieniania świata dzieci uczą się poruszać w gąszczu własnych emocji na zajęciach z inteligencji emocjonalnej, a Akademia Charakteru pozwala im zauważać potrzeby innych. W szkole tej dokłada się starań, by edukacja była przyjazna mózgowi, a uczniowie byli współodpowiedzialni za proces uczenia się.

Szkoła także na bieżąco informuje o swoich działaniach na stronie: http://www.aktywnaedukacja.pl/

Ostatnio zaktualizowane2

Zapisz

Zapisz