Program „Szkoły z Mocą Zmieniania Świata”

Szkoła może być miejscem przyjaznym dla ucznia, rozwijającym jego zainteresowania i kształtującym charakter. Tak niewiele potrzeba, aby stworzyć przestrzeń, w której każdy młody człowiek będzie czuł się dobrze i będzie mógł się rozwijać. Szkoła, która chce sprostać wymaganiom współczesnych uczniów musi być otwarta na ich pomysły i wspierać ich realizację. Ważne jest, aby nowoczesna szkoła stawiała nie tylko na przekazywanie wiedzy, ale również dbała o rozwój umiejętności społecznych, kreatywność oraz empatię. Jeżeli placówce edukacyjnej uda się stworzyć środowisko do rozwoju tych kompetencji, będzie częścią programu Szkoły z Mocą Zmieniania Świata.

dzieci

Szkoły z Mocą Zmieniania Świata – jakie są? Co wyróżnia je na tle innych?

Szkoły z Mocą Zmieniania Świata są prowadzone przez Fundację Ashoke, która działa w Polsce we współpracy z Fundacją BGK. Są to placówki jedyne w swoim rodzaju. Dlaczego? Ponieważ pracujący w nich nauczyciele oraz uczęszczający do nich uczniowie mają wpływ na kształtowanie wiedzy lokalnej społeczności. U dzieci bardzo mocno rozwinięte są umiejętności społeczne oraz empatia. Każdy uczeń ma przeświadczenie, że może zrobić coś pożytecznego dla drugiego człowieka, może wpłynąć na losy całego społeczeństwie i odmienić je. Wystarczy tylko chcieć. Najważniejsza jest tutaj jednak praca zespołowa, działanie na rzecz innych, a także oddziaływanie na całe lokalne społeczeństwo.

Fundacja Ashoka działa na całym świecie. Do 2016 roku pod jej szyldem działało ponad 400 szkół na całym świecie. W Polsce ten zaszczytny tytuł otrzymało m.in. 6 następujących placówek:

 • Zespół Szkół w Radowie Małym,
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach,
 • Gimnazjum nr 1 w Gdyni,
 • Montessori Mountain School w Przyłękowie,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku,
 • Zespół Szkół No Bell w Konstancinie.

Po co powstał program Szkoły z Mocą Zmieniania Świata?

Głównym celem powstania programu Szkoły z Mocą Zmieniania Świata była chęć znalezienia szkół, które chcą wyposażyć swoich uczniów w podstawowe umiejętności społeczne. Informacje na temat tego czym są umiejętności społeczne i dlaczego są one tak bardzo ważne znajdziesz w tym artykule. Każda placówka edukacyjna pokazująca uczniom praktyczne rozwiązania mogące zmienić lokalną społeczność może stać się częścią programu Szkoły z Mocą Zmieniania Świata.

uczniowie

Co trzeba zrobić, aby dostać się do programu Szkoły z Mocą Zmieniania Świata?

Placówki, które mogą otrzymać tytuł Szkoły z Mocą Zmieniania Świata są wybierane przez międzynarodowych ekspertów Ashoka. W 2016 roku przewodniczącym organizacji był William Carter, kontrolujący rozwój placówek na kontynencie afrykańskim, a także polscy eksperci. Szkoły wybierane były po konsultacjach z dyrektorami szkół i zapoznaniu się z planami, jakie mają przygotowane do wdrożenia. Co ciekawe, Ashoka nie narzuca żadnego programu działania, a jedynie zależy jej na tym, aby wspierać plan już przygotowany czy realizowany przez daną placówkę edukacyjną. Tym właśnie ten program odróżnia się od innych.

Szkoły z Mocą Zmieniania Świata to szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne, zarówno publiczne, jak i prywatne, które chcą wyposażyć swoich uczniów w całkiem nowy pakiet praktycznych rozwiązań mających wpływ na lokalne społeczeństwo. Aby szkoła mogła wziąć udział w programie, musi mieć:

 • nowy pomysł na przekazywanie wiedzy,
 • oddziaływać na społeczeństwo lokalne,
 • wykazywać się przedsiębiorczością,
 • wykazywać się kreatywnością i innowacyjnością,
 • spełniać rozbudowane aspekty etyczne.

Aby wziąć udział w programie, trzeba pomyślnie przejść 5 etapów:

 1. Nominacje i rozpoznanie – szkoły są typowane przez członków Ashoka. Jest także możliwość samodzielnego zgłoszenia się placówki edukacyjnej do programu. Lista szkół branych pod uwagę jest ustalana po wcześniejszej weryfikacji i ocenie.
 2. Wizyta w szkole – fundacja wysyła swojego przedstawiciela do szkoły, która ma szansę na uzyskanie tytułu Szkoły z Mocą Zmieniania Świata. Prowadzone są rozmowy i ustalane dalsze warunki współpracy.
 3. Auto-ewolucja – ten etap zobowiązuje szkoły do wypełnienia formularza, w którym należy podać codzienny plan pracy, przedstawić zakres działalności pro społecznej oraz określić plany rozwoju.
 4. Panel – jest to oficjalne spotkanie przedstawicieli szkół z jury Fundacji Ashoka i BGK, na którym po przeprowadzonych rozmowach jest stwierdzany potencjał szkoły.
 5. Wybór – po panelu następuje ostateczne przedstawienie listy szkół, które spełniają kryteria obecności w programie.

Agata Stafiej-Bartosik, prezes Ashoki w Polsce, związana z organizacją od 2001 roku działa na rzecz kształtowania u dzieci umiejętności, dzięki którym będą miały moc sprawczą do wprowadzania zmian. Zadaniem fundacji jest wypracowanie takich umiejętności u uczniów, aby nie bali się podejmować nowych wyzwań i chcieli współpracować z innymi dla ogólnego dobra.

Każda szkoła, która została objęta patronatem Fundacji Ashoka ma możliwość współpracowania z innymi placówkami na świecie. Tym samym tworzona jest wyjątkowa sieć nie tylko lokalnej, ale również międzynarodowej współpracy pomiędzy podmiotami edukacyjnymi.

To te organizacje odpowiadają za sukces programu Szkoły z Mocą Zmieniania Świata

Ashoka to międzynarodowa organizacja pozarządowa, która wspiera różnego rodzaju innowacje społeczne. Stara się pomagać jednostkom, jak i grupom we wdrażaniu rozwiązań mających realny wpływ na zmianę społeczną. Dzięki temu, że fundacja działa w 87 krajach, ma prawdziwą moc sprawczą. Członkowie organizacji poprzez swoje działania przyczyniają się do zmniejszania biedy na świecie, wdrażają rozmaite programy edukacyjne, tworzą programy ochrony zdrowia, a także przyczyniają się do zwiększania integracji społeczeństwa.

Ashoka rozwija się również bardzo prężnie w Polsce. Zaangażowanych w działalność fundacji jest ponad 70 osób. Więcej na temat działalności organizacji w naszym kraju można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej: http://ashoka-cee.org/poland/fellows/.

Drugim podmiotem, dzięki któremu program Szkoły z Mocą Zmieniania Świata mógł ujrzeć światło dzienne w Polsce jest Fundacja BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) im. J.K. Steczkowskiego. Jej głównym celem jest tworzenie przyjaznego środowiska, w którym dzieci i młodzież mogą się rozwijać i zdobywać nowe umiejętności. Fundacja realizuje programy, których celem jest zwiększenie zaangażowania społecznego, a jednocześnie wyrównanie szans uczniów z różnych regionów Polski. BGK chce również rozpowszechniać ideę wolontariatu, jako formy przyczyniającej się do budowania solidnego kapitału społecznego. Więcej informacji o jej działalności można znaleźć na https://www.fundacja.bgk.pl/.

Aby lepiej zrozumieć specyfikę programu Szkoły z Mocą Zmieniania Świata, warto obejrzeć ten spot:

Strona na której aktualnie się znajdujesz nie jest oficjalną stroną programu Szkoły z Mocą Zmieniania Świata. Zapraszamy na stronę internetową organizatora programu.

To nie jest oficjalna strona programu „Szkoły z Mocą Zmieniania Świata”.
Kontakt