Program „Szkoły z Mocą Zmieniania Świata”

Zestaw cech szkół pod patronatem Fundacji Ashoka

Wszyscy członkowie Ashoka muszą wykazywać cechy innowatorów społecznych, dla których ważne jest wprowadzanie zmian i czerpanie jak największych korzyści ze współpracy. Aby szkoła mogła stać się twórcą zmian, musi w umiejętny sposób wykorzystywać posiadane już doświadczenie i wpływać na edukację dzieci i młodzieży. Na pewno nie jest to łatwe, ale tylko najlepsi z najlepszych mogą działać pod patronatem Fundacji Ashoka.

Jest cały zestaw umiejętności, którymi Szkoły z Mocą Zmieniania Świata muszą się wykazywać, aby zostały zauważone przez przedstawicieli Fundacji Ashoka. O jakich kompetencjach mowa?

Empatia najważniejsza przy wprowadzaniu zmian

Aby można było wprowadzić jakiekolwiek zmiany, wymagana jest empatia. Odpowiednie nastawienie, zrozumienie potrzeb innych to klucz niezbędny do tego, aby otaczający świat zaczął zmieniać się na lepsze. Myśląc zarówno o sobie, jak i o innych można mieć realny wpływ na to, co w życiu jest najważniejsze, czyli na środowisko, edukację, potrzeby innych.

empatia

Uważność, czyli zwracanie uwagi na najpilniejsze problemy i ich rozwiązywanie

Podejmując działania trzeba wiedzieć, dlaczego się to robi. Trzeba mieć ustalony plan i sukcesywnie go realizować. Ważna jest tutaj uważność. Bez niej wszystko będzie robiło się „po łebkach”, a takie zmiany nie będą miały odpowiedniej mocy oddziaływania. Osoby mające pozytywne podejście, jak i wykazujące się rozsądkiem w działaniu są w stanie wpłynąć na społeczeństwo, rozpowszechnić wiedzę i zmienić normy społeczne na lepsze. Rozsądek jest istotny przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji oraz działań. Dokonując zmian, trzeba myśleć o problemach w szerszej skali, aby móc polepszyć jakoś życia wielu.

Aby coś zmienić, trzeba pracować w grupie

Fundacja Ashoka docenia szkoły, w których praca zespołowa jest bardzo rozwinięta. Tylko poprzez budowanie relacji opartych na wzajemnym zaufaniu, pasji i chęci wprowadzania zmian, można oddziaływać na różne aspekty życia. Twórcy zmian muszą znaleźć wspólny język z różnymi grupami. Tylko grupa jest w stanie rozwiązać problemy na szeroką skalę. W pojedynkę niewiele można zdziałać.

praca w grupie

Bez kreatywności nie ma zmian

Elastyczne myślenie, umiejętność dostosowywania się do aktualnej sytuacji to niezbędne cechy potrzebne do działania we współczesnym świecie. Osoby, które chcą dokonać zmian, muszą dopasować swoje zachowanie do tego, w jakim środowisku działaniu. Tylko wtedy będą mogły zrozumieć realne problemy i je rozwiązać. Nieszablonowe i twórcze myślenie również jest niezbędne we wszystkich działaniach podejmowanych przez innowatorów społecznych. Cel powinien być jeden: wdrożenie długotrwałych rozwiązań.

Najpierw działanie, potem pochwały

Dlaczego program Szkoły z Mocą Zmieniania Świata jest tak innowacyjny? Ponieważ Fundacja Ashoka wyszukuje szkoły, które już wprowadziły zmiany i docenia rozwiązania gotowe, a nie plany. Tym samym pokazuje, że najpierw trzeba działać, a dopiero później można liczyć na nagrodę. Wszystkie szkoły należące do programu mają inspirować, zachęcać do zmian, jak i charakteryzować się pozytywnym działaniem.

Same chęci nie wystarczą, trzeba wykazywać się gotowością we wprowadzaniu zmian

Duży wysiłek jest potrzebny, aby coś zmienić. Trzeba czasem zapomnieć o własnych potrzebach, aby oddziaływać w pozytywny sposób na innych. Główną cechą, jaką muszą wykazywać się szkoły będące pod patronatem Fundacji Ashoka jest chęć dokonywania zmian i rozwiązywania problemów. Szkoły muszą charakteryzować się następującym zestawem cech:

  • determinacja,
  • wytrwałość,
  • odpowiedzialność,
  • odporność.

Szkoły uczestniczące w programie Szkoły z Mocą Zmieniania Świata muszą czynnie przyczyniać się do kształtowania nowych norm społecznych.

To nie jest oficjalna strona programu „Szkoły z Mocą Zmieniania Świata”.
Kontakt