Program „Szkoły z Mocą Zmieniania Świata”

O Changemaker Schools Summit 2016

W Irlandii w 2016 roku odbyło się spotkanie pionierów edukacyjnych z Europy i całego świata, aby zastanowić się nad szansami zwiększenia udziału dzieci w działalności dla wspólnego dobra. Przyjęto, że poziom ten w Europie powinien wzrosnąć w niedalekiej przyszłości do 16%.

Edukacja na miarę współczesnych czasów, czyli motyw przewodni Changemaker Schools Summit 2016

Innowatorzy społeczni, którzy spotkali się w Irlandii podjęli temat wyzwań, z jakimi trzeba zmierzyć się, aby przekonać dzieci do działalności dla wspólnego dobra. Wiele wyzwań czeka przed szkołami, nauczycielami oraz wszystkimi zaangażowanymi w rozwój edukacji. Porozmawiano również o tym, jak budować szkolny ekosystem przyjazny dla ucznia i wpływający na jego kreatywność. Uczestnicy szczytu wymienili się doświadczeniami, porozmawiali o najbardziej palących problemach, a także zdobyli nową wiedzę o technikach możliwych do wdrożenia w placówce edukacyjnej.

Jakie cechy powinna spełniać edukacja na miarę współczesnych czasów?

Changemaker Schools Summit 2016 okazał się bardzo wartościowym wydarzeniem. Impreza pokazała główne problemy, z jakimi boryka się współczesna edukacja, a także to, jaka powinna być współczesna szkoła. Czyli jaka?

  • Twórcza.
  • Stawiająca na relacje, pracę grupową, oddziałująca na lokalną społeczność i ją zmieniająca.
  • Nastawiona na komunikację z każdym, kto chce zmian i chce przyczyniać się do polepszania edukacji, jak i środowiska.
  • Wykorzystująca w mądry sposób nowe media, jak i wszystkie innowacyjne narzędzia, jakie są obecnie dostępne.
  • Modelująca postawy, pokazująca uczniom dobre wzorce, jak i zachęcająca do podejmowania inicjatyw.
  • Rozwijająca podstawowy pakiet umiejętności i kompetencji, takich jak kreatywność, uważność, inteligencję.

Co o Changemaker Schools Summit 2016 mówili uczestnicy?

Spośród wszystkich wypowiedzi pojawiających się po Changemaker Schools Summit 2016 na prowadzenie wysunął się jeden wniosek. Spotkanie zostało strojone na miarę potrzeb szkół w nim uczestniczących, stworzono atmosferę przyjazną pracy, a dzięki temu budowanie relacji z międzynarodowymi gośćmi stało się dużo łatwiejsze. Każdy miał tu szansę zabrać głos, przedstawić swój punkt widzenia, jak i podzielić się własnymi doświadczeniami.

Z kilkoma wypowiedziami uczestników Changemaker Schools Summit 2016 można zapoznać się tutaj: http://ashoka-cee.org/poland/2016/10/31/changemaker-schools-summit-coroczne-spotkanie-tym-razem-w-irlandii/.

To nie jest oficjalna strona programu „Szkoły z Mocą Zmieniania Świata”.
Kontakt