Program „Szkoły z Mocą Zmieniania Świata”

Konferencja edukacyjna EDUcamp z mocą zmieniania świata

31 marca 2016 roku w Warszawie została zorganizowana konferencja edukacyjna EDUcamp z mocą zmieniania świata. Jej organizatorami była Fundacja Ashoka oraz Fundacja BGK. Głównym celem wydarzenia było stworzenie przestrzeń inspirującej do zmian i pozwalającej na zwrócenie uwagi na praktyczne rozwiązania, dzięki którym ich wdrożenie będzie możliwe. Każda szkoła uczestnicząca w konferencji miała szansę zobaczyć, jak szkoły już należące do programu Szkoły z Mocą Zmieniania Świata radzą sobie, co robią oraz jak ich uczniowie działają na rzecz lokalnych społeczności.

konferencja edukacyjna

Po co zorganizowano EDUcamp z mocą zmieniania świata?

  • Nawiązanie relacji z uczestnikami, przedyskutowanie ważnych tematów w jednej przestrzeni.
  • Przekazanie szczegółowych informacji na temat programu Szkoły z Mocą Zmieniania Świata.
  • Omówienie najważniejszych zagadnień, które dotyczą przyszłości dzieci.
  • Uświadomienie, że zmiany są potrzebne i bez nich społeczeństwo nie będzie się rozwijało.
  • Uświadomienie, że każda jednostka ma moc sprawczą.

Główne tematy poruszane podczas EDUcamp z mocą zmieniania świata

Panele dyskusyjne zostały skonstruowane w taki sposób, aby poruszać zróżnicowane zagadnienia związane ściśle z programem Szkoły z Mocą Zmieniania Świata. Omawiano m.in.:

  • Jak rozwijać empatię?
  • Jak rozwijać proaktywną postawę u młodzieży?
  • Jak budować relacje z rodzicami?
  • Jak rozwijać innowacyjność?

Szczegółowo każde z powyższych zagadnień zostało omówione na http://ashoka-cee.org/poland/2018/07/16/szkoly-z-moca-zmianiania-swiata-ang-changemaker-schools/.

Tematy poruszane podczas konferencji dotyczyły więc zarówno kwestii stricte związanych z działalnością szkół, ale także współpracy uczniów z rodzicami. Zwrócono również uwagę, że świat zmienia się z roku na rok, powstają nowe podziały polityczne, gospodarka galopuje w jednych regionach, a w innych podupada. Jednocześnie na rodzinach oraz szkołach spoczywa obowiązek, aby przygotować młodych ludzi do radzenia sobie w nowej rzeczywistości i patrzenia na przyszłość w szerokiej perspektywie.

Na konferencji zwrócono również uwagę na to, że nieuchronne i niezwykle potrzebne są zmiany w edukacji. Dzieci należy uwrażliwiać na nierówności i problemy społeczne, przebodźcowanie, jak i problemy z ekosystemem. Młodzi ludzie muszą posiadać rozległą wiedzę na temat polityki, biznesu, technologii, ale i mediów.

Zmiany są potrzebne. Do tego przekonuje program Szkoły z Mocą Zmieniania Świata

Czytając założenia Fundacji Ashoka, jak i przeglądając to, co działo się na konferencji EDUcamp z mocą zmieniania świata, można dojść do jednego zasadniczego wniosku: zmiany są nieuniknione i są bardzo potrzebne. Program dostarczył uczniom wiedzy oraz umiejętności właściwego analizowania problemów społecznych i ich rozwiązywania. Przekonał ich, że zmiany są potrzebne oraz, że nie można bać się innowacji.

To nie jest oficjalna strona programu „Szkoły z Mocą Zmieniania Świata”.
Kontakt