Program „Szkoły z Mocą Zmieniania Świata”

6 polskich szkół wyróżnionych przez Fundację Ashoka

Uczniowie mają wpływ na to, jak będzie wyglądała szkoła, do której uczęszczają oraz czego będą się w niej uczyli. Czy to mit? Zdecydowanie nie! Udowadniają to szkoły objęte programem Szkoły z Mocą Zmieniania Świata. Fundacja Ashoka współpracuje tylko z placówkami edukacyjnymi, które stawiają na rozwój umiejętności społecznych, empatię oraz kreatywność. W Polsce miano Szkoły z Mocą Zmieniania Świata otrzymało 6 placówek:

  • Zespół Szkół w Radowie Małym,
  • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach,
  • Gimnazjum nr 1 w Gdyni, 
  • Montessori Mountain School w Przyłękowie,
  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku,
  • Zespół Szkół No Bell w Konstancinie.

Poznajmy lepiej każdą z nich.

Zespół Szkół w Radowie Małym – szkoła daje przestrzeń do działania

Licząca 450 uczniów szkoła znajdująca się w województwie zachodniopomorskim pozwala uczniom pracować zarówno indywidualnie, jak i w grupach rówieśniczych. Wszystkie zajęcia projektowane są w taki sposób, aby wśród uczniów rozwijała się kreatywność oraz wszelkie inne kluczowe kompetencje. Dzieci robią witraże, a matematyki uczą się gotując.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach – różnorodność kluczem do zdobywania nowych umiejętności

W każdym uczniu tkwi potencjał, który każda szkoła powinna pielęgnować i rozwijać. Dzięki współpracy i wzajemnemu zrozumieniu, każdy z uczniów może oddziaływać na siebie, rozwijać posiadane umiejętności i zdobywać nowe. W szkole uczy się 120 uczniów, a każda lekcja zaczyna się od cichego czytania na dywanie. Co więcej, zajęcia lekcyjne prowadzone są w oparciu o indywidualny tok nauczania, dopasowany do specyfiki uczniów należących do danej klasy. Wdrożyła ona system wielointeligentnej edukacji, w której uczeń jest najważniejszy. Więcej o działalności w ramach programu Fundacji Ashoka można przeczytać na: http://www.spkonary.pl/szkola-z-moca-zmieniania-swiata/.

Gimnazjum nr 1 w Gdyni – plan na zmianę środowiska

Zaangażowanie 580 uczniów w zmianę środowiska jest godne podziwu. W tej placówce liczy się coś więcej niż tylko dobre wyniki na egzaminach. Dzieci uczone są tego, jak ważną wartością jest planeta i jej czystość. W tej szkole poczyniono wiele starań, aby zmienić lokalną społeczność.

Montessori Mountain School w Przyłękowie – emocje, o których się mówi

W Przyłękowie 96 uczniów nie boi się mówić o emocjach, a najtrudniejsze problemy rozwiązują rozmawiając o nich we własnym kręgu. Każdy uczeń jest świadomy, że odpowiada za własny proces edukacyjny. Umiejętności i doświadczenia są zdobywane w procesie namacalnego okrywania np. poprzez lekcje przyrody w lesie.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku – ekologia tematem numer jeden

Zasady ekologiczne towarzyszą uczniom szkoły na każdym kroku. Są do nich przyzwyczajani i ich uczeni, a program edukacyjny jest skonstruowany w taki sposób, aby można było jak najwięcej pomagać lokalnej społeczności. Postawy uczniów, które są kształtowane w trosce o środowisko przyczyniają się do osiągania lepszych wyników w nauce, a jednocześnie stawania się lepszym człowiekiem.

Szkoła szczegółowo opisała swoją działalność w ramach programu Szkoły z Mocą Zmieniania Świata na stronie https://www.sp4.elk.edu.pl/changemakers.

Zespół Szkół No Bell w Konstancinie – inteligencja emocjonalna rozwija uczniów

Emocje drzemią w każdym człowieku, a szczególnie burzliwe są w tym dojrzewającym, dlatego szkoła z Konstancina postanowiła stworzyć zajęcia, na których emocje będą głównym tematem. Stworzona została Akademia Charakteru, która uczy zauważania problemów u innych oraz tego, jak pomagać, aby nie zaszkodzić. Więcej o tej placówce można przeczytać na https://www.nobell.edu.pl/sukcesy/.

To nie jest oficjalna strona programu „Szkoły z Mocą Zmieniania Świata”.
Kontakt